Anna Ambrošová

Erbesi Slovensko

Skvelá akcia s pramenitou vodou Rajec, množstvo odovzdaných cien a spokojných zákazníčok… :)